Danish Intro

For those kindly asking for a Danish intro:

Ulrik Ramsing er en efterspurgt facilitator, konsulent og foredragsholder.

I dag tilbydes projekter og produkter primært gennem BlueBehavior, der designer, udvikler og leverer tværkulturelle lederprogrammer i nært samarbejde med såvel interne HR/akademifunktioner som konsulentfirmaer i bl.a. Amsterdam, London og København.

Fokus er på den interpersonelle ledergerning i spændingsfeltet mellem kommunikation og kultur, ofte med særlig vinkel på autenticitet, strategi, teknologi eller sikkerhed.

Processen er oplevelsesorienteret med hovedvægten på erfaringsskabende øvelser, ofte suppleret med alternative materialer og undervisningssteder samt virtuelle møder før, under og efter for at sikre startniveau, implementering og fortløbende forretningsfordele.

Ulrik Ramsing er hovedkræften bag The LTI Game™, der bruges af HSE og sikkerhedsorganisationer i en række større virksomheder, primært offshore og i vindindustrien.

De seneste år er der afholdt større programmer i Danmark, Norge, Svalbard, Sverige, Finland, Tyskland, England, Holland, Belgien, Frankrig, Schweitz, Spanien, Grækenland, Ungarn, Tyrkiet, Dubai, USA, Brasilien, Rusland, Thailand, Indien og Kina.

Ulrik Ramsing har skrevet flere bøger, bl.a. på Gyldendal Business, og udviklet både bræt– og kortspil for at indfri særlige læringsmål i fx offshore industrien og energisektoren.

Efter mange år i udlandet bor Ulrik Ramsing i Ry, hvor der lades op med to glade unger, kampsport og kajak på Danmarks bedste og smukkeste rovand.

ura_Greece ura_Svalbard